Bơm Chân Không V-KTA 801C

18 lượt xem

Vacuum Pump V-KTA 801C (GARDNER DENVER)

ThaoNguyen TTC - 0916. 535.997
Mã: V-KTA 801C Danh mục: