Đầu Cos T-TMVB-2 TRUSCO

30 lượt xem

Insulated Crimp Sleeve T-TMVB-2 (TRUSCO)

ThaoNguyen TTC - 0916. 535.997
Mã: T-TMVB-2 Danh mục: