Kính Hiển Vi Quang Học XTS-SP2 NIIGATA SEIKI

58 lượt xem

Stereo Microscope Zoom Type XTS-SP2 (NIIGATA SEIKI)

ThaoNguyen TTC - 0916. 535.997
Mã: XTS-SP2 Danh mục: