Trục Vít Me DIK1605S-6RRG0+265LC3 THK

223 lượt xem

Shaft Straight DIK1605S-6RRG0+265LC3 (THK)

ThaoNguyen TTC - 0916. 535.997
Mã: DIK1605S-6RRG0+265LC3 Danh mục: